Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

  • Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren.
  • De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij aan De Gouden Pompoen verstrekt.

  • De administratie van De Gouden Pompoen geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan De Gouden Pompoen verstrekte opdrachten, gedane betalingen en de door De Gouden Pompoen verrichte leveringen. De Gouden Pompoen erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent de klant dit eveneens.

  • Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor De Gouden Pompoen. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op de klant over, waarbij aflevering ook staat voor het op een met de klant afgesproken plek achterlaten van de bestelling als de klant niet op het afleveradres aanwezig is.

  • De klant heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient de klant De Gouden Pompoen binnen 8 uur schriftelijk en telefonisch te informeren. Hiertoe kunt u contact opnemen via e-mail: goudenpompoen@gmail.com of op nummer 0619449707. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal De Gouden Pompoen, indien de klant bij de bestelling aangegeven heeft wel vervangende producten te wensen te ontvangen, de desbetreffende producten tegen retournering vervangen door nieuwe producten. Bij de keuze voor geen vervangende producten bij de bestelling zal De Gouden Pompoen de factuurwaarde restitueren.

  • Wanneer een factuur niet kan worden geïncasseerd sturen we u een tweede factuur, die u binnen 7 dagen handmatig aan ons overmaakt.

  • Wanneer dit niet gebeurd volgt een 2e herinnering. Deze betaalwijze betekent voor ons meer administratieve kosten en daarom brengen we u voor deze herinnering € 5,00 in rekening.
  • Wanneer u niet voldoet aan de bovengenoemde betalingsregeling, wordt er een deurwaarder ingeschakeld.